فروش سایت

شرایط تایید و نمایش سفارش:

  1. این بخش ویژه خریداران میباشد و لطفا سفارش های خرید را در این بخش ثبت کنید
  2. اطلاعات تماس خریدار بصورت کامل درج شود
  3. اطلاعات درج شده دقیق باشد و سفارش جهت خرید کالاهای مجاز باشد